RODO

1. Przetwarzanie danych osobowych – RODO zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Michał Gawdzik Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie z siedzibą ul. Lubelska 51, tel.: 81 473 54 03, e-mail: lubartow.gawdzik@komornik.pl.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych.

3. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych.

4. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych, komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim.

5. Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Informujemy, że Państwa realizacja praw może zostać ograniczona, jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczności zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub innych obowiązków nałożonych na komornika przez przepisy prawa.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a w szczególności przez przepisy określające okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika.

8. Informujemy, że na każdym etapie postępowania/czynności przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Administrator Danych Osobowych:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Michał Gawdzik Kancelaria Komornicza nr III w Lubartowie ul. Lubelska 51.

Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych: e-mail: lubartow.gawdzik@komornik.pl, tel.: 81 473 54 03, adres: ul. Lubelska 51, 21-100 Lubartów.

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Inspektor Danych Osobowych Imię i nazwisko: Roman Kwieciński, e-mail: iod.lubartow001@komornik.pl

tel. 81 473 54 03 kom: 888 556 013

lubartow.gawdzik@komornik.pl 

Strona główna | O nas | Blog | Usługi | Kontakt

TwójPrawnik © WebWave 2017

                  Kancelaria czynna codziennie

                      w godzinach 09.00 - 15.00

               ul. Lubelska 51, 21-100 Lubartów

                                    EPU ID 2787        

 

 

Kontakt z Kancelarią

Lokalizacja

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Lubartowie Michał Gawdzik

Kancelaria Komornicza nr III w Lubartowie

swoją właściwością obejmuje miasto i gminę Lubartów  wraz z gminami:  Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Michów, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Serniki i Uścimów

O Kancelarii